V šedesátých letech požár JZD Obořiště (konírna), u Matěje Hrbka, pak u Hrbka v ulici nahoře, u Bláhů stodola a kolna, vše v Obořišti, v Ouběnicích stodola u Slavíčků, srpen 1967 požár stohu za Kolkou. V letech 1968-1969 účast na požáru Státního statku v Dobříši voda z Koryta, hašení stohu státního statku Dobříš, Rosovická ulice, přehazování slámy nakladačem JZD Svaté Pole.