Nemůžeme opomenout požár fary ve Svatém Poli 13.7.1960 při kterém pomáhaly ženy požárního družstva při hašení, shořela celá střecha krytá napůl šindelem a napůl eternitem, což stěžovalo další hašení, byly prolity stropy u obytných bytů.