Další účast na požárech po válce v letech 1945 až 1960, byla jednou Chaloupky u Ouběnic, Druhlice od blesku (u Šeborů), v Obořišti při velké slavnosti požár usedlostí u Kučinů.