1934 – 21. září, požár Lhotka pan Novotný č. 16 přenesl požár na doškovou střechu pana Hájka č. 13. Zasahovali členi SDH Svaté Pole.