1912 – červenec, požár stohu slámy č. 9 Svaté Pole, zasahovali členi SDH Svaté Pole.