Zápis z Výborové schůze

Zápis z Výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ dne 6. 8. 2018 od 19 hod. Schůzi zahájil V. Farář, starosta SDH Svaté Pole

1) J. Lorencová- vyhodnocení soustředění:

Na soustředění bylo 12 dětí. SDH dalo dotaci 12 000,- Kč.

Od OSH SDH Svaté Pole obdrží max. 70 %, cca 7 000Kč z MŠMT.

2) V. Farář hodnotil soutěže Hoděmyšl 5. 7. 2018 2. místo soutěž nad 35let. 14. 7. 2018 Hříměždice 2. místo muži. 21.- 22. 7. 2018 Solopysky padl rekord SDH Svaté Pole čas 15:34 s na (2 B). 28.7.2018- 29.7. 2018 Broumy 11. a 15. místo.

3) J. Pecka – provedl drobné úpravy na vozidle.

4) OÚ Svaté Pole dokončilo výstavbu nových vrat u hasičské zbrojnice

M. Lorenc upravil vodovodní rozvod na hasičské zbrojnici.

4) Členové SDH předběžně projednávali přípravu na plánovanou přístavbu „přístřešku “ na hasičské zbrojnici.

5) M. Farář navrhl řešení soutěží na srpen 2018.

6) M. Lorenc seznámil členy SDH s pozvánku na soutěž s historickou has. stříkačkou. Soutěž bude probíhat 22. 9. 2018 v Drevníkách.

7) P. Kozohorský pozval členy SDH na svatbu dne 31. 8. 2018 v penzionu Nový Rybník.

Přítomno: 9 členů Dne: 6.8.2018

Omluveno: 6 členů Zapsal: Kozohorský Petr