Historie

Zde jsou zobrazeny historické události, které mají velký význam pro sdružení dobrovolných hasičů Svatého Pole. Časová osa začíná zcela dole rokem 1352 informacemi o obci a rokem 1900, kdy byl založen místní sbor dobrovolných hasičů. Nejnovější historické události můžete číst pod tímto textem.

Únor 2016

Nová závodní stříkačka 2016

Únor 13th, 2016|

Začátkem měsíce února 2016, byla převzata do užívání našeho sboru, nová závodní stříkačka pro účely reprezentování našeho sboru a obce v požárním útoku. Jedná se o moderní stroj vyrobený na zakázku. Stroj se ještě […]

Leden 2016

Schůze výboru SDH Svaté Pole 4. 1. 2016

Leden 4th, 2016|

Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci „Na Chmelnici“ ve Svatém Poli dne 4. 1. 2016.

Velitel Josef Pecka zahájil schůzi a přednesl program schůze v tomto složení:

Inventura majetku SDH
Hlášení o činnosti SDH za rok 2015 na […]

Prosinec 2015

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2015

Prosinec 11th, 2015|

Zápis z výroční valné hromady konané v pátek 11. 12. 2015 v sále místní restaurace Na Chmelnici.
Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19.00 hod. Poté přivítal členy SDH, starostu Okrsku 29 p. Pileckého, zástupce […]

Říjen 2015

Velitel Pecka – speciální ocenění

Říjen 23rd, 2015|

Náš velitel Josef Pecka byl speciálně oceněn výborem SDH Svaté Pole za dlouholetou a příkladnou práci ve vedení našeho hasičského sboru. Jeho neustálá snaha o soudržnost členů sboru, tak i aktivitu ve smyslu akcí […]

Září 2015

Oslava 115. výročí založení SDH Svaté Pole

Září 26th, 2015|

Sobotní den data 26.9.2015 byl pro obec Svaté Pole výjimečný, oslavovalo se 115. výročí od založení dobrovolného hasičského sboru.
Slavnostní den začal dopolední výstavou v hasičské zbrojnici, kde si návštěvníci prohlédli, historickou i moderní techniku […]

Srpen 2015

Josef Hájek krásné 50 narozeniny

Srpen 30th, 2015|

Dne 30 srpna 2015 oslavil náš člen Josef Hájek krásné 50 narozeniny. Poblahopřát přišli i zástupci našeho sboru, velitel Josef Pecka a Milan Farář.  Do dalších let přejeme oslavenci hlavně hodně zdraví, štěstí a […]

Červenec 2015

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Permalink Gallery

  Otevření rodinného penzionu „Statek rodiny Hoffmanových“

Otevření rodinného penzionu „Statek rodiny Hoffmanových“

Červenec 5th, 2015|

V neděli 5. 7. 2015 se naši hasiči zúčastnili slavnostního otevření rodinného penzionu Statek rodiny Hoffmanových. Penzion je postaven v místech, kde do roku 1959 stála první hasičská zbrojnice. Byli jsme proto požádáni o […]

Oslava 60 narozenin pana Zdeňka Žaloudka

Červenec 4th, 2015|

Večer 4. 7. 2015  náš dlouholetý člen Zdeněk Žaloudek oslavil 60 narozeniny. K tomuto významnému životnímu výročí též přišli poblahopřát velitel Josef Pecka a starosta Václav Farář. Za obecní úřad byl přítomen Petr Kozohorský […]

Březen 2015

Zápis ze shromáždění delegátů SDH okresů Příbram

Březen 28th, 2015|

Zápis ze shromáždění delegátů Sborů dobrovolných hasičů okresů Příbram, které se konalo dne 28. 3. 2015 v sále Společenského domu ZD v Krásné Hoře nad Vltavou.

Shromáždění bylo zahájeno s malým zpožděním v 9:20 hod. a to nejprve státní […]

Prosinec 2014

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2014

Prosinec 12th, 2014|

Zápis z valné hromady konané v pátek 12. 12. 2014 v salónku místní restaurace Na Chmelnici.
Velitel Josef Pecka tradičně zahájil valnou hromadu v 19:00 hod. Dále přivítal členy, hosty a ostatní obyvatele Svatého Pole a části Budínek. […]

Listopad 2014

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Listopad 3rd, 2014|

Zápis z výborové schůze konané v místní restauraci Na Chmelnici. Hlavním bodem jednání byla příprava plesu, který se bude konat v sobotu 3. 1. 2015. Pavel Hanzelín graficky připravil plakáty, pozvánky a vstupenky. Roznos pozvánek zajistí […]

Srpen 2014

 • Josef Cerny 80 narozeniny
  Permalink Gallery

  Dne 12.8. 2014 oslavil náš člen pan Josef Černý 80. narozeniny

Dne 12.8. 2014 oslavil náš člen pan Josef Černý 80. narozeniny

Srpen 14th, 2014|

Dne 12.8. 2014 oslavil náš člen pan Josef Černý 80. narozeniny. U této významné události samozřejmě nechyběli zástupci místních hasičů a obecního zastupitelstva. Za SDH se zúčastnil velitel Josef Pecka, kulturní referent Zdeněk Žaloudek […]

Červen 2014

Diamantová svatba manželů Žaloudkových

Červen 20th, 2014|

V sobotu, dne 14. června náš sbor navštívil diamantovou svatbu manželů Žaloudkových. Pan Karel Žaloudek je naším dlouholetým členem, do sboru vstoupil 1.1.1957. Svatba se konala v kostele nejsvětější trojice v Praze na Smíchově. […]

 • Informace-ze-schůze-SDH-Svaté-Pole_708x285px
  Permalink Gallery

  Zápis ze schůze SDH Svaté Pole 9.6.2014 – pozor důležité!

Zápis ze schůze SDH Svaté Pole 9.6.2014 – pozor důležité!

Červen 10th, 2014|

Dne 9. Června 2014, se od 19:00 hod. konala výborová schůze SDH Svaté Pole s účastí 9 členů.
Hlavním bodem programu, byly návštěvy oslav SDH Daleké Dušniky 14. června 2014, sraz účastníků bude po domluvě […]

Prosinec 2013

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2013

Prosinec 6th, 2013|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 6. 12. 2013 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.
Velitel sboru Josef Pecka zahájil valnou hromadu ve 20:00 hod a přivítal hosty a členy sboru. Následně vyzval přítomné […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2012

Prosinec 8th, 2012|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 8. 12. 2012 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.
Velitel sboru Josef Pecka v 19:30 hod. přivítal členy, hosty a ostatní a zahájil valnou hromadu. Po úvodním zahájení jsme […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2011

Prosinec 17th, 2011|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 17. 12. 2011 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Václav Farář. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z okrsku, výboru obecního úřadu a členy […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2010

Prosinec 3rd, 2010|

Zápis z valné hromady a slavnostní schůze k příležitosti 100. výročí SDH Svaté Pole, konané dne 3. 12. 2010 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valná hromada pro rok 2010 a k příležitosti 110 výročí od založení SDH […]

Leden 2010

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2009

Leden 9th, 2010|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 9. 1. 2010 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru Josef Pecka v 19.00 hodin. Přivítal přítomné hosty a zvláště přivítal členy zastupitelstva Obecního úřadu […]

Prosinec 2008

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2008

Prosinec 12th, 2008|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 12. 12. 2008 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil starosta sboru pan Václav Farář. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z Okrsku č. 29, výboru obecního […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2007

Prosinec 14th, 2007|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 14. 12. 2007 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty Okrsku č. 29, výbor obecního úřadu […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2006

Prosinec 15th, 2006|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 15. 12. 2006 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty okrsku, výbor obecního úřadu a členy […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2005

Prosinec 16th, 2005|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 16. 12. 2005 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef Pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty okrsku, výbor obecního úřadu a ostatní […]

Leden 2005

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2004

Leden 4th, 2005|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 14. 1. 2005 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty Okrsku č. 29 a členy zastupitelstva […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2003

Leden 10th, 2004|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 10. 1. 2004 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka. Přivítal přítomné, zvláště pak starostu obce Jaroslava Jarého a ostatní členy […]

Prosinec 2002

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2002

Prosinec 27th, 2002|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 27. 12. 2002 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi neboli valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Josef pecka, ml. Přivítal přítomné, zvláště pak hosty z ostatních sborů Okrsku […]

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2001

Prosinec 28th, 2001|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 29. 12. 2001 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil  člen výboru Josef Pecka ml. Přivítal přítomné, zejména pak hosty:

Okrskového starostu pana Josefa Bradáče
Okrskového velitele pana […]

Únor 2001

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Únor 28th, 2001|

První výborová schůze SDH Svaté Pole v roce 2001 se konala 28. února v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil zástupce velitele Josef Pecka, ml. Tato schůze se odbývala ve smutečním duchu, protože nás náhle opustila […]

Prosinec 2000

Valná hromada SDH Svaté Pole – 2000

Prosinec 29th, 2000|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 29. 12. 2000 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil  člen výboru Josef Pecka, ml. přivítal přítomné, zejména pak hosty pana Jaroslava Jarého, ml. starostu obce, […]

Leden 2000

Valná hromada SDH Svaté Pole – 1999

Leden 15th, 2000|

Zápis z valné hromady SDH ve Svatém Poli, konané dne 15. 1. 2000 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Zahájení valné hromady provedl zástupce velitele sboru Josef Pecka ml. Přivítal přítomné, zejména pak zástupce okresu pana Henricha, […]

Prosinec 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Prosinec 10th, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 10. 12. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. Seznámil přítomné s došlou poštou a následovala zpráva o výsledku posvícenské zábavy z 20. […]

Listopad 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Listopad 5th, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 5. 11. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. Seznámil přítomné s došlou poštou a uctil památku zemřelého člena pana Miroslava Krásy, […]

Září 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Září 22nd, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 22. 9. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru Josef Pecka, st. přivítal přítomné a seznámil je s došlou poštou. Jako úspěch bylo 2. místo […]

Srpen 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Srpen 23rd, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 23. 8. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef st. Seznámil přítomné s došlou poštou. A výsledky předcházejících soutěží. Jako nejvýznamnější bylo […]

Červen 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Červen 17th, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 17. 6. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef st. Přivítal přítomné a taktéž nové členy sboru Z. Žaloudka ml. a […]

Březen 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Březen 24th, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 24. 3. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Seznámil přítomné s došlou poštou a stručným obsahem – programem schůze.

Poté bylo […]

Únor 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Únor 21st, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 21. 2. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Úvodem vyzval přítomné k uctění památky za zesnulého člena sboru pana J. […]

Leden 1999

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Leden 8th, 1999|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 8. 1. 1999 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Přivítal přítomné a popřál jim do nového roku vše nejlepší a […]

Prosinec 1998

Valná hromada SDH Svaté Pole – 1998

Prosinec 27th, 1998|

Zápis z valné hromady SDH Svaté Pole, konané dne 27. 12. 1998 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Valnou hromadu zahájil velitel sboru pan Miroslav Žaloudek. Přivítal přítomné, zvlášť pak starostu obce pana Jaroslava Jarého ml. a […]

Schůze výboru SDH Svaté Pole

Prosinec 10th, 1998|

Zápis z výborové schůze SDH Svaté Pole, konané dne 10. 12. 1998 v salonku místní restaurace „Na Chmelnici“.

Schůzi zahájil starosta sboru p. Pecka Josef starší. Přivítal přítomné, zvláště pak starostu obce p. Jarého Jaroslava ml. a […]

Duben 1922

Přichází nová generace dobrovolných hasičů

Duben 30th, 1922|

Roku 1922 a 1923 se hlásí do sboru nová generace, mladí členové pracují pod vedením místního učitele Josefa Horny, je také ustanoven divadelní soubor, členové SDH si pořídili sami jeviště, pořádali divadelní hry doma […]

Červen 1913

První župní sjezd Svatopolského sboru

Červen 1st, 1913|

Činnost za tehdejších podmínek a poměrů byla dobrá s přihlédnutím k tomu, že si členové SDH Svaté Pole sami platili příspěvky a pojistné osobně, jiné finanční prostředky získávali sbírkami, dary při hašení požárů a […]

Prosinec 1904

Přistoupili další členi SDH Svaté Pole

Prosinec 26th, 1904|

Po založení sboru, které proběhlo v roce 1900, přistupovali do SDH Svaté Pole další členové a již roku 1904 sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli čítal 33 členů. Dbalo se na výcvik členů v […]

Červenec 1900

Založení SDH Svaté Pole

Červenec 20th, 1900|

Sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Poli byl založen 20. 7. 1900 na popud místních občanů. Zakládajícími členy sboru byli: řídící učitel místní školy Václav Walenfels, rolník Josef Pecka, rolník Josef Vopička, učitel Josef Ptáček, […]

Svaté Pole – Historie

Červenec 31st, 1352|

Svaté Pole je malá obec, která je vzdálená cca 3 km jihovýchodně od města Dobříše od prahy je tato obec vzdálená 45 km. První zmínky o této malebné vesničce pocházejí již z roku 973. První […]